Umění tantrické masáže: profesionální výcvik

Roční výcvik - pokračování Cesta Doteku

Dny 1 -5: citlivý, vědomý a posvátný dotek.

Čím se odlišuje tantrická masáž od ostatních masáží?

Tantrická masáž není pouze příjemná smyslům, důležitější je při ní určitý přístup, který je plný respektu a úcty a kde se pracuje s energií a vědomím a dotýkáme se ducha skrze tělo.

Vytvořili jsme prožitek, ve kterém je tělo chrámem ducha, objevujeme a uctíváme boha v každém muži a bohyni v každé ženě. Duch je manifestován na zemi skrze fyzické tělo, které samo sebe vnímá jako nástroj pro tělo energetické.  Tantrická masáž pracuje s energetickým tělem a je iniciací do naší podstaty, kterou je energetické bytí, posvátná bytost ohně a světla. Tato iniciace nebo zjevení je skutečným účelem naší sexuální energie, je to touha splynout s něčím větším a krásnějším, než je naše ego.

Prozkoumáme různé rozměry masáže:

 • Relaxace
 • Fitness
 • Léčení minulosti/terapeutická masáž
 • Plynutí energie a její rovnováha
 • Smyslnost
 • Vzrušení
 • Osvobození
 • Vstupování do změněných stavů vědomí

 

Tyto různé kvality budeme prozkoumávat a vyvineme si schopnost přehodit rychlost a vhodně mezi nimi tančit. 

Vytvoření prostoru

 • Vytvoření atmosféry
 • Výzdoba
 • Použití rituálu
 • Pohodlí a bezpečí klienta
 • Vytvoření jasných dohod mezi klientem a praktikujícím, vymezení hranic
 • Komunikace jasného záměru
 • Přítomnost, bdělost a vědomá přítomnost maséra.
 • Verbální a neverbální komunikace během masáže.

Vědomý dotek

 • Povrchový dotek a dotek na hlubinné tkáni
 • Kdy použít olej
 • Hlazení, štípání, škrábání, poklepávání
 • Použití konečků prstů, kloubů na ruce, loktů, dechu, vlasů.
 • Použití pomůcek: hedvábí, kožešina, peří, kůže, byliny, mléko, horký olej, horké a chladné zábaly a kameny, aromatické a esenciální oleje.
 • Příprava těla: exit masáž, energetické čištění a zbavení těla stresu.
 • Dotek s prvky nevinnosti.
 • Dotek ke zvýšení citlivosti těla.
 • Použití dechu při přijímání.
 • Uvolnění se do energie, ne-konání, vystoupení z hlavy a spojení se s tělem.
 • Odpoutání se od očekávání, potřeb, a tužeb. Bytí v okamžiku s tím, co je.

 

Struktury pro den 1 a 2

Umění erotického doteku (Margot Anand)

Masáž tělesných vtisků

Doteky pro uzemnění těla (bioenergetická masáž)

Masáž hlubinné tkáně a užitečné prvky biodynamické masáže.

Rituál Probuzení smyslů.

Kreativní rituál podle ročního období.

 

Dny 3 a 4: objevení vlastního erotického potenciálu

Masáž sloužící k otevření se těla proudu energie. Následuje učení Wilhelma Reicha i tradičních tantriků o energii kundalini. Před uvolněním sexuálního vzrušení a síly otevřeme tělo a dovolíme energetickým kanálům, aby sebou nechali energii proudit a rozšiřovat se. Příjemná léčivá masáž jemně odstraní napětí, které by tento proud blokovalo a způsobovalo nám tak pocity strachu z vlastní energie, síly a potěšení.

Otevření kanálů páteře

Začínáme  Reichiánskou masáží páteře, abychom svaly páteře procítili jako kanály energetického toku, a nevnímali ji tolik jako místo, kde se držíme zpátky od života. Páteř vrátíme do zarovnání tím, že změkčíme napjaté svaly, které ji rozdělují do izolovaných segmentů.

Poté nám masáž kundalini umožní otevřít energetické kanály páteře, idu, pingalu a šušumu, čímž se vytvoří rovnováha mezi pravou a levou stranou, mužskými a ženskými energiemi v těle, a dovolíme proudění životní energie, aby procházelo páteří.

 

Otevření meridiánů

Energizuje celé tělo a připravuje na vyrovnaný a příjemný proud ohně a vody.

Prožití toku energie ve fyzickém těle nám umožní si uvědomit, že jsme vice než jen fyzickou bytostí; jsme bodem vědomí, který se stává vědom si sebe sama při toku životní energie universa. Vědomí toho, jak jsme spojeni se životem a energií je alchymií extáze – přesažení sebe sama.

 

Struktury pro dny 3 a 4

Reichiánská spinální masáž

Reichiánské dýchání a masáž hrudníku

Prvky hluboké drenáže

masáž Kundalini

Bio-release masáž

Spinální bubnování

Taoistická erotická masáž

 

Den 5: otevření a spojení pohlaví, srdce a ducha

V této sekvenci použijeme hlubinou masáž k uvolnění sexuální energie, kterou máme ve zvyku zadržovat z nevědomého strachu nebo studu, a to v podobě napětí ve svalech pánve a stehen, obzvláště se jedná o sval pánevního dna. Nejdříve ale použijeme masáž hrudníku, paží a bránice, abychom otevřeli srdce, abychom přijali a milovali své vzrušení, kraniální masáž a masáž krku k omezení rezistence mysli a morálních soudů, abychom mohli pouze jen vnímat své vzrušení a potěšení, aniž bychom ho soudili nebo analyzovali.

Otevření mysli:

 • Prvky z indické masáže a masáže hlavy původních obyvatel Ameriky.
 • Masáž Jadeitové brány
 • Reichiánská masáž krku.

Otevření srdce:

sekvence otevírání srdce z taoistické masáže

Otevření pohlaví:

Hluboká masáž pánve.

Spojení třech center:

Probuzení posvátného těla

Otevření segment a delfíní vlna

Uvolnění kloubů a rozdělení těla

 

Dny 6 a 7: masáže pro sexuální léčení.

Pokračujeme v hlubinné práci na pánvi s léčivou masáží perinea, první čakry, a svalu pánevního dna kolem řitního otvoru, spolu se svaly dvou svěračů. U mužů nám to umožní masírovat prostatu jak nepřímo přes perineum (externí bod prostaty), tak přímo přes řitní otvor. Napětí v první čakře vytváří základ pro strach a bojování, které, když se vyléčí a uvolní, zpřístupní první čakru potěšení a otevřenosti a přináší do charakteru větší pružnost. Řitní otvor má stejný počet nervů pro vnímání potěšení jako má pohlaví, a můžeme mu vrátit jeho původní schopnost být důležitý zdroj erotické energie.

Léčení jóni a vadžry

Další krok je léčivá masáž pro  jóni(vagina) a vadžru či lingam (penis). Masáž je dávána se záměrem léčit, to znamená zkontaktovat se s tím, co tam je, jako s energií v pohlavním orgánu. K tomu nemůže dojít, máme li nějaká očekávání, že budeme vzrušeni. Jakákoli bolest, necitlivost, negativní zkušenosti z minulosti mohou být uvolněny, aby se genitálie otevřely hlubokému, uvolněnému vzrušení.

Léčení Jóni

Léčení Vadžry

Léčení Rosety

Dny 8 až 10: dynamika  potěšení

Pro masáž jóni a vadžry pro potěšení a vzrušení učíme techniky z různých tradicí. Důraz je kladen na uvolnění se do energie a umožnění toho, aby se potěšení rozšířilo a přesáhlo pánev a skrze bránici se rozpínalo do srdce a poté přes jadeitovou bránu do mozku. Budeme učit i techniku rozšířeného sexuálního orgasmu vyrovnávající plusový a minusový pól sexuality, čímž se dosahuje plateau orgasmu a rozšířeného stavu rozpínání vědomí.

U žen nebudeme prozkoumávat jenom masáž bodu G, ale i jiné erotogenní zóny uvnitř jóni a celou vědu reflexologie jóni, jak pro potěšení, tak pro léčení. U Šivy budeme prozkoumávat techniky, díky kterým bude mít možnost zvolit si, jestli bude chtít ejakulovat nebo ne a jak může být masérka průvodkyní a vlivem na cestě ne-ejakulace. Budeme vyučovat i typologii vadžry a jóni a to jak v tradici quodoushka tak v tradici hindské, a rovněž i téma ženské ejakulace.

Dny 11 a 12: energetické tělo

Další krok je naučit klienta, jak rozpínat energii z celého těla do energetického těla. To je nejdůležitější krok tantry, použití sexuálního vzrušení pro vytvoření prožitku energetického těla. Prozkoumáme, jak učit energetické  pohyby kontrakce a expanse včetně techniky velkého velkého tahu, a masáž energetického těla jak v těle fyzickém tak kolem něj.

Budeme se učit i masírovat čtyřručně masáž, pomáhající se odevzdat a naprosto od všeho odpoutat, stejně jako harmonizovat a vyrovnat energetické tělo.

Rozšířený sexuální orgasmus

Velký tah

Shivaite erotická masáž

Reflexologie jóni a vadžry

Splynutí čaker

Čakrová vlna

Sexuální dech

Masáž erotogenních zón

Olejová masáž čaker

mužský-ženský dech

srdeční vlna

potěšení srdce

smíšená stimulace

energetická masáž orlí křídla

odkrývání boha

masáž v jab jumu

jin jangový dotek

masáž kouzelného proutku

 

Praktické kroky k vytvoření prostředí pro tantrickou masáž

Jak si zařídit praxi pro tantrické masáže, etický kodex, reklama, právní záležitosti, jednání se zákazníky, finance, osobní bezpečí a hranice, hygiena, pojištění a další důležité otázky.

 Absolventi šestnáctidenního výcviku obdrží certifikát absolventa výcviku tantrických masáží na úrovni praktikant. Ti, kteří absolvují 10 supervizních sesí obdrží certifikát o kvalifikaci. Jména absolventů s úplným certifikátem budou publikována na webových stránkách Cesty doteku jako schválení praktikující tantrické masáže.

Dny 13 – 15: postupná iniciace do tantry

Naučíme se program masáží, které klienta
vedou od toho, že je motivován převážně touhou po sexuální úlevě do plného prožívání tantrické energie. Tento program nabízí pestrou škálu prožitků, kterými se přesouváme do různých úrovní a vytváří sérii iniciací do větší hloubky podstaty tantry a pochopení posvátné sexuality a energetického těla. Klient je povzbuzen k tomu, aby byl čím dál tím méně pasivní přijímající masáže a více se stával aktivním účastníkem za pomocí technik dechu a pohybů energetického těla.

 • Země: rozšíření genitálního potěšení do potěšení v celém těle, přesun od stimulace do citlivosti
 • Oheň: od potěšení ve fyzickém těle k potěšení v těle energetickém: dýchání pro rozdmýchání ohně a otevření srdce.
 • Voda: odpoutávání.
 • Duch: tělo jako tvůj chrám
 • Posvátný sex: vstup do extatického času snění.

 


TANTRICKÁ MASÁŽ - Umění transformační tantrické masáže - roční profesionální výcvik, 4. blok

Termíny jednotlivých bloků jsou tyto:

1. blok     5.   –  10. 12. 2023

2. blok     9.  –  14. 1. 2024

3. blok   19.  – 24. 3. 2024

4. blok    4.  –    9.6. 2024

Datum konání: 04.06.-09.06.2024
Výuka (tlumočení) v jazyce: Anglicky, Česky
Cena: 11960 (Záloha: 6000 Kč)
Cena je:
 • za osobu: 11.960 Kč
 • za pár* je 21.960 Kč
(Před prvním blokem se platí též záloha a zůstává jako deposit do konce kurzu: 5000/osoba je na 4. blok!)
Absolventi jiných ročních výcviků Cest transformace mají slevu 1690 Kč na první blok.

1.b) Platba za celý výcvik najednou (výhodnější než při platbě za jednotlivé bloky):

 • za jednotlivce 39.690 Kč
 • za pár 73.690 Kč
 • po odeslání přihlášky obdržíte platební instrukci na první blok. Přejete-li si zaplatit celý výcvik a dosáhnout tak nižší ceny. Naplaťte dle platební instrukce. Uveďte to do poznámky, budeme vás kontaktovat a ručně následně spárujeme platbu.
 • záloha 5.000 ( jako v bodě 1.a) se neplatí, v případě nemoci je možné nahradit si blok v dalším ročníku, platba je nevratná
 
 
Přihlášku zašlete zde.

Kurzovné nezahrnuje poplatek za ubytování a stravu.


Termíny výcviku: