Lovemaking - více o kurzu

Kurz se skládá ze 3 setkání, každé je 5 dnů dlouhé. Během každého setkání se budeme věnovat několika rozdílným tantrickým technikách či tématům a každou praktiku či téma budeme prozkoumávat ve 3 fázích:
První fáze proběhne společně v meditárně, zde se seznámíte a budete procvičovat danou techniku s vaším partnerem mimo kontext milování se. V druhé fázi si v soukromí vašeho pokoje vyzkoušíte techniku, s kterou jste se seznámili během první části, prostřednictvím milování, prožijete si ji v kontextu vašeho sexuálního vztahu. V třetí fázi se skupina opět potká společně v meditárně pro sdílení prožitků i k zodpovězení otázek, které v průběhu praktikování vyvstaly. Společné sdílení prožitků je pro páry také úžasný prostor pro vzájemnou inspiraci a motivaci. Poté jde skupina dál k dalšímu tématu nebo technice a znovu se opakuje sekvence tří fází.
 

Témata budou zahrnovat:

 • Pozvat a dovolit energii, aby proudila celým našim tělem. Naučit se prožívat silný proud potěšení v celém našem těle a dosáhnout tak celotělního orgasmu
 • Prožívat během milování své energetické tělo, vstupovat do kontaktu na energetické úrovni, zaměřit se více na energetický kontakt než na fyzický kontakt, prožívat rozšířené stavy vědomí při milování
 • Používání dýchacích technik ke zvýšení a k výměně energií mezi partnery
 • Převrácení mužských a ženských polarit, prostřídávání si dávající a přijímající role, penetrovat a být penetrován
 • Vytváření a vyjadřování přání a fantazií, dovolit si být jin a yang během milování
 • Prozkoumávání technik na uvolnění zadržované energie ze sympatického nervového systému a uvolnit ji do parasympatického nervového systému pro větší energetický kontakt
 • Vyrovnávání plusového a minusového pólu naší sexuality, abychom dosáhli plateau orgasmu, orgasmu bez ejakulace a orgasmu bez ztráty energie. Pro muže naučit se umění ne-ejakulace, pro ženu jak muže v tomto podporovat. Jak si užívat milování déle.
 • Techniky jak společně vstoupit do vyšších stavů vědomí a společně prožívat extázi
 • Ásany (pozice pro milování) a rozdílné energie, které vyvolávají
 • Hraní různých rolí během milování. Přivolávání si a ztělesnění různých archetypů
 • Milování jako léčení a transformace
 • Milování jako meditace: umění propojení se, měkké penetrace