Oslava spojení - Tantra a tantrické masáže pro páry

Tantrická cesta v pevném partnerském vztahu je životní cestou, kterou člověk vytváří a zároveň se jí v neustálém jin-yang tanci odevzdává. Partnerský vztah nás učí jak splynout s něčím větším, než je já....

Každý pevný vztah, který si vaše dušev životě přivolá, je karmický. To znamená, že všechny témata, která se budou objevovat ve vašem vztahu, všechna omezení i výzvy nejsou jen pouhými náhodnými podrážděními, ale fungují jako zrcadla vašich karmických vzorců. Jsou to formy, od nichž se potřebujete osvobodit, ne od nich utíkat do jiných vztahu (což je ekvivalent rozbití zrcadla). Tantra učí jak tyto formy a omezení transformovat uvnitř vás, ve vašem vědomí a v tanci vaší energie.
Jestliže tantra pro jednotlivce oslavuje svobodu jít dopředu, být nezávislou celistvou bytostí, tak tantra pro páry oslavuje svobodu jít do hloubky, schopnost něčím projít, vytvářet společnou cestu, založenou na pokoře a oddanosti, ne na strachu ze samoty. Láska se stává něčím, co dáváme a sdílíme, ne něčím co očekáváme. Pokud opravdu žijeme v „Bhakti“, tedy v oddanosti a odevzdáme své ego, není tam žádné já, které by bylo závislé. Je tam pouze láska. Ne jako oběť, ale jako oslava spojení.
V tantrické tradici je vztah vnímán jako třetí entita, která má své vlastní energetické tělo.Budeme praktikovat rituály a meditace, abychom budovali energetické tělo vašeho vztahu a vytvořili z něj tak stabilní a silné místo pro váš osobní růst a realizaci obou vašich posvátných snů. Tantrické paradigma vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni, nastavit svému partnerovi/partnerce zrcadlo jeho/jejího nejvyššího možného potenciálu a stát se tak katalyzátorem jeho/jejího rozkvětu. Budeme také prozkoumávat koncept partnera jako učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí (pozitivní projekce, to do čeho se zamilujeme) nebo který ztělesňuje, to co skrýváme a udržujeme v nevědomí (negativní projekce, to co se objeví, když líbánky pominou).

Během kurzu budeme:

  • prozkoumávat energetické tělo našeho vztahu
  • otevírat se sladkosti intimního spojení srdce
  • učit se transformovat mocenské hry a strach do vzrušení a potěšení
  • učit se otevřené a četné komunikaci
  • spojovat se soubežně v srdci, duchu i pohlaví
  • prozkoumávat propojování naší energie do meditace a extáze
  • vzájemně jeden druhého učit a léčit
  • učit se veřejně uctívat a tím pádem posilovat naše spojení
  • seznamovat se s technikami tantrických masáží v páru

Tato skupina je pro všechny hetero- i homosexuální páry, které chtějí pracovat na svém vztahu tantrickou cestou, pro všechny páry, které jsou odhodlány prozkoumávat a oslavovat svůj vztah. Pro všechny páry, jejichž základem je opravdovost a čestnost a kteří mají záměr tyto kvality v partnerském soužití následovat.