MEDICÍNSKÁ CESTA - Šamanský výcvik s Jitkou Mandalam

Roční výcvik - pokračování Úroveň: I - Začátečníci Medicínská cesta

 

Jitka Mandalam předává "cestou krásy" tradici šamanského učení, šamanských technik a rituálů inspirovaný Twisted Hairs Society (Společnosti spletených vlasů), které však studovala u "Starwater" Johna Hawkena. Jedná se o kombinací tradičních šamanských učení domorodých amerických a keltských kmenů. Jitka pracuje s medicínskými kruhy, zejména s Nekonečným kruhem Hvězné Panny a s ceremoniály Šamanských léčivých kruhů. Kolo nebo kruh vyjadřuje v šamanismu hlavní rovnost a hodnotu všech bytostí v očích Ducha. Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a speciálně napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem.
Šamanismus nás učí cítit naše zakotvení do sítě propojení se vším kolem nás; ukazuje nám cestu, jak začít cítít, že Země a Slunce jsou naší matkou a naším otcem a přesahují všechny lidské nedostatky našich pokrevních rodičů. Šamanismus nám také ukazuje, jak převzít odpovědnost v roli strážců a oslavovatelů Země.

V době, kdy civilizace hrozí svým bezohledným chováním přírodě a planetě Zemi destrukci, se mnoho lidí obrací k šamanským praktikám a hledá v nich vedení či inspiraci. Třeba je to i vaše cesta...

 

Šamanský roční výcvik Medicínská cesta probíhá v uzavřené skupině účastníků, která po dobu jednoho roku do hloubky poznává pod vedením Jitky Mandalam na rovině praktické i intelektuální "medicinský kruh" - specifické šamanské učení. Každý si tak postupně osvojuje nové způsoby vnímání a vymezování se vůči realitě ve všech jejích podobách, s respektem a rovností. Výcvik je rozdělen do čtyř 4denních bloků a je velmi silným osobnostním transformačním a léčivým procesem.

 

Naučíte se zde například tyto šamanské techniky:

 

 • Probouzení energetického těla k vyššímu vnímání energie.
 • Shape Shifting - indiánské umění měnit tvar.
 • Šamanské cestování.
 • Tislogi - indiánský propojující a harmonizující tanec.
 • Techniky masáží Ohnivé Medicíny (Masáž pěti vtisků)
 • Ohnivý Dech
 • Šamanské kolo sexuality - Osm aspektů lidské sexuality.
 • Meditace Rozkvetlého Stromu (15 čaker)
 • Skenování - čtení myšlenek, emocí, těla a energie druhému člověku.
 • Střílení světlých a tmavých šípů - umění komunikace a rozvoj kritického myšlení.
 • Práce se štíty. Vision Quest.
 • Tradiční Indiánská Potní Chýše - Ceremonie Kamenného Lidu.Mnohé další.

MEDICÍNSKÁ CESTA - 2. BLOK - Roční šamanský výcvik s Jitkou Mandalam


Datum konání: 11.06.-15.06.2025
Výuka (tlumočení) v jazyce: Česky

 

Cena nezahrnuje ubytování a stavu.

TENTO VÝCVIK JE UČEN JITKOU MANDALAM.

 

 Vždy začínáme v 18h registrací a končíme oběděm v neděli ve 14h.

2. blok    11. až 15. června 2025

3. blok    10. až 14. září 2025

4. blok    19. až 23. listopadu 2025