Bioenergetický výcvik

Tento kurz bude vyučovat základům teoretické i praktické práce Wilhelma Reicha a jeho následovníků.

Bioenergetika je sebezkušenostní proces, v rámci kterého si uvědomujeme svalová napětí v našem tělem. Tato napětí vytvářejí náš charakter, vytvářejí tu osobu, kterou se stáváme pod vlivem výchovy a společnosti. Tato napětí jsou vytvářena formujícími prožitky z minulosti, které se vtiskly do našeho těla. Tím, že si  uvědomujeme napětí v našich svalech, energetický náboj nebo energetickou prázdnotu v našich tkáních, můžeme uvolnit tyto vtisky, spolu s doprovodnými emocemi a energetickým nábojem. Zároveň se uvolní energie, kterou používáme k represi a kontrole svého přirozeného já.

S tímto obrovským množství uvolněné naší energie si můžeme vědomě vybírat formy pro naši energii vhodné pro naši dospělost – kreativitu, živost, radost a potěšení ze života.  Nejsme již vězni našich vtisků, ale v každém momentě máme možnost reagovat svobodně.

Budeme pracovat s těmito tématy:

 • Primární terapie, porodní a nitroděložní prožitky a vtisky, které vytvářejí naše životní vzorce energie
 • Porozumění vzorcům a potřebám své charakterové struktury
 • Přesun od závisti k nezávislosti
 • Být si vědom svých pocitů a vyjadřovat je odpovídajícím komunikativním způsobem
 • Vědět co chci a co nechci a vyjadřovat to bezpečně a s respektem
 • Asertivita
 • Zvyšování své energetické úrovně, být opět živější, citlivější k životu
 • Uzemnění, stát na svých vlastních nohách
 • Zvyšovat flexibility svých vlastních postojů
 • Plynout s životem spíše než s ním bojovat
 • Schopnost být přítomen a zůstat v kontaktu
 • Otevření se živosti a potěšení

 

Během výcviku budou dále vyučována a  prakticky prozkoumávána tato témata:

 • Porozumění fenoménu odporu – jak ho používat, jak se skrze něj dostat
 • Jak pracovat energeticky a fyzicky s pozitivní i negativní projekcí
 • Rozdílné druhy doteku, jejich záměr a použití: držení, objetí, zaměření, uvědomování, konfrontování, hlazení, konejšivý dotek, mateřský a otcovský dotek, podporující dotek, uzemnění.
 • Porozumění energetickým pohybům: expanze a kontrakce, hustota a rozptýlenost, vstupování a zahrnutí, nafukování a kolaps, a jak s nimi vědomě pracovat
 • Emoční mor, represe, odpor
 • Svalový pancíř, core energetics, energie a charakter.
 • Otisky, paměť těla, regrese, Janov and Grof.
 • Vztah mezi vědomím a energií, katarze, démoni, kreativní konfrontace, svědecké vědomí
 • Důležitost dechu, Reichovy a další metody dechu
 • Orgasmický reflex, porodní reflex.
 • Charakterová analýza – charakterové typy a jejich použití v terapii:
 • Narcistický charakter
 • Orální charakter
 • Analita, sado-masochistický charakter.
 • Psychopatické typy1 a2.
 • Hysterický  charakter
 • Rigidní charakter
 • Schizoidní a hraniční charaktery.
 • Terapie a spiritualita.
 • Techniky pro zvyšování energie, bioenergetické stresové pozice, Oshovy meditace.
 • Uzemnění a jeho důležitost skrze oči achodidla
 • Segmenty a pořadí jejich otvírání
 • Bonding – navazování vazeb.
 • Reichovi studenti a jejich příspěvky: Kelly a Radix Institute, Stanley Keleman a Alexander Lowen, Ron Kurtz a Hakomi, David Boadella a Biosyntéza, Gerda Boyeson s rodinou a biodynamická psychoterapie.
 • Seberegulace, vnitřní moudrost a rovnováha těla

Nejbližší akce - Bioenergetika:

Novinka!

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Začátek ročního výcviku (1. blok)

03.11.-07.11.2021 Roční výcvik I

Rok 2022:

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Roční výcvik (2. blok)

23.02.-27.02.2022 pokračování

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Roční výcvik (3. blok)

04.05.-08.05.2022 pokračování

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Roční výcvik (4. blok) - bude potvrzeno

07.09.-11.09.2022 pokračování