Bioenergetický výcvik

 

Bioenergetika je sebezkušenostní proces, v rámci kterého si uvědomujeme svalová napětí v našem tělem. Tato napětí vytvářejí náš charakter, vytvářejí tu osobu, kterou se stáváme pod vlivem výchovy a společnosti. Tato napětí jsou vytvářena formujícími prožitky z minulosti, které se vtiskly do našeho těla. Tím, že si uvědomujeme napětí v našich svalech, energetický náboj nebo energetickou prázdnotu v našich tkáních, můžeme uvolnit tyto vtisky, spolu s doprovodnými emocemi a energetickým nábojem. Zároveň se uvolní energie, kterou používáme k represi a kontrole svého přirozeného já.

S tímto obrovským množství uvolněné naší energie si můžeme vědomě vybírat formy pro naši energii vhodné pro naši dospělost – kreativitu, živost, radost a potěšení ze života. Nejsme již vězni našich vtisků, ale v každém momentě máme možnost reagovat svobodně.

Budeme pracovat s těmito tématy:

 • Primární terapie, porodní a nitroděložní prožitky a vtisky, které vytvářejí naše životní vzorce energie
 • Porozumění vzorcům a potřebám své charakterové struktury
 • Přesun od závisti k nezávislosti
 • Být si vědom svých pocitů a vyjadřovat je odpovídajícím komunikativním způsobem
 • Vědět co chci a co nechci a vyjadřovat to bezpečně a s respektem
 • Asertivita
 • Zvyšování své energetické úrovně, být opět živější, citlivější k životu
 • Uzemnění, stát na svých vlastních nohách
 • Zvyšovat flexibility svých vlastních postojů
 • Plynout s životem spíše než s ním bojovat
 • Schopnost být přítomen a zůstat v kontaktu
 • Otevření se živosti a potěšení

 

Během výcviku budou dále vyučována a prakticky prozkoumávána tato témata:

 • Porozumění fenoménu odporu – jak ho používat, jak se skrze něj dostat
 • Jak pracovat energeticky a fyzicky s pozitivní i negativní projekcí
 • Rozdílné druhy doteku, jejich záměr a použití: držení, objetí, zaměření, uvědomování, konfrontování, hlazení, konejšivý dotek, mateřský a otcovský dotek, podporující dotek, uzemnění.
 • Porozumění energetickým pohybům: expanze a kontrakce, hustota a rozptýlenost, vstupování a zahrnutí, nafukování a kolaps, a jak s nimi vědomě pracovat
 • Emoční mor, represe, odpor
 • Svalový pancíř, core energetics, energie a charakter.
 • Otisky, paměť těla, regrese, Janov and Grof.
 • Vztah mezi vědomím a energií, katarze, démoni, kreativní konfrontace, svědecké vědomí
 • Důležitost dechu, Reichovy a další metody dechu
 • Orgasmický reflex, porodní reflex.
 • Charakterová analýza – charakterové typy a jejich použití v terapii:
 • Narcistický charakter
 • Orální charakter
 • Analita, sado-masochistický charakter.
 • Psychopatické typy1 a2.
 • Hysterický charakter
 • Rigidní charakter
 • Schizoidní a hraniční charaktery.
 • Terapie a spiritualita.
 • Techniky pro zvyšování energie, bioenergetické stresové pozice, Oshovy meditace.
 • Uzemnění a jeho důležitost skrze oči achodidla
 • Segmenty a pořadí jejich otvírání
 • Bonding – navazování vazeb.
 • Reichovi studenti a jejich příspěvky: Kelly a Radix Institute, Stanley Keleman a Alexander Lowen, Ron Kurtz a Hakomi, David Boadella a Biosyntéza, Gerda Boyeson s rodinou a biodynamická psychoterapie.
 • Seberegulace, vnitřní moudrost a rovnováha těla

Nejbližší akce - Bioenergetika:

Rok 2023:

VELKÁ BRITÁNIE Novinka!

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (1. blok)

07.09.-10.09.2023 Roční výcvik I
VELKÁ BRITÁNIE

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (2. blok)

02.11.-05.11.2023 pokračování

Rok 2024:

VELKÁ BRITÁNIE

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (3. blok)

08.02.-11.02.2024 pokračování
VELKÁ BRITÁNIE

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (4. blok)

09.05.-12.05.2024 pokračování