Účastnická dohoda a storno podmínky

Účastnická dohoda

 1. Každý účastník po celou dobu nese sám za sebe a své jednání plnou zodpovědnost, a to včetně jednání vůči dalším osobám v místě programu.
 2. Účast na kurzu/akci je dobrovolná. Kurzu/akce se účastním na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní odpovědnost. Chápu, že veškerá cvičení jsou pozvánkou k mé účasti, ke které nejsem nijak nucen.
 3. Kurz/akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Některé akce/cvičení mohou být pro některé účastníky fyzicky nebo psychicky náročné. Požadujeme, abyste nám sdělili, zda máte nebo jste měli v minulosti fyzické onemocnění či psychické problémy a jakého druhu, dále v případě, že užíváte psychotropní látky nebo psychofarmaka, byli anebo v současné době jste v péči psychologa nebo psychiatra. Zavazujeme se zachovat plnou mlčenlivost o Vašem stavu. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
 4. Každý účastník je povinen si dávat pozor na osobní věci a cennosti.
 5. Organizátoři kurzu nejsou odpovědni za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.
 6. V případě zranění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
 7. Účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem organizátorů.
 8. Rozhodne-li se účastník ukončit účast na kurzu, zaplacená částka mu nebude nijak refundována.
 9. Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická a další pravidla ve všech prostorách, kde probíhá kurz.
 10. Organizátoři chrání veškeré osobní údaje účastníků. Účastník souhlasí s jejich zpracováním pro účely organizátorů s tím, že osobní údaje účastníka nebudou poskytnuty žádné třetí straně bez jeho výslovného souhlasu nebo pokud tak nestanoví zákon.
 11. V průběhu kurzu platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.
 12. Součástí každého kurzu je každodenní cca 1/2hodinová bezplatná výpomoc při chodu centra.

Storno podmínky

 1. Záloha na úvodní víkend je vratná do 1 měsíce před začátkem akce, poté  se stává nevratná. V případě že za sebe zašlete náhradníka, je možno ji na něj převést.
 2. Pro rezervaci vašeho místa na výcviku je potřeba zaplatit bud celou platbu nebo zálohu ve výši ceny jednoho bloku. Záloha u nás zůstává do posledního bloku. Každý blok se platí zvlášť v plné výši na místě, při posledním bloku platíte pouze poplatek centru. Pokud výcvik přerušíte, záloha je nevratná a stává se smluvní pokutou resp. v závislosti na vašich důvodech přerušení rozhodneme, zda Vám ji umožníme přesunout na další ročník výcviku.
 3. Storno podmínky pro výcvik: Pokud chcete zrušit svou účast 3 měsíce před začátkem kurzu, vrátíme vám zálohu po odečtení 500 Kč admin.poplatku. Pokud chcete svou účast zrušit v době 3 – 1 měsíce před začátkem kurzu, storno poplatek je 50% zálohy. Pokud chcete zrušit svou účast v době kratší než 1 měsíc před začátkem kurzu, storno poplatek je 100% zálohy.