Cesta energie - bioenergetika

To, jak ztělesňujeme a vyjadřujeme naši energii, zviditelňuje naši psyché a naše životní vzorce, kterými reagujeme na svět. V našich tělech zadržujeme energii, kterou jsme se neodvážili vyjádřit jako zranitelné děti. Projevuje se jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tuto pevnou formu vyjádření a obrany nazýváme našim charakterem. Je to naše sociální, přizpůsobené já, naše bloky a potlačení přirozeného toku naší životní energie, naší divokosti, včetně naší obrovské sexuality a tvořivosti.

Cesta energie - psychoterapeutická práce s tělem - je inspirovaná prací Wilhelma Reicha a terapií, kterou vyvinuli jeho studenti v rámci několika směrů -  jako je např. Bioenergetika, biodynamická psychologie a masáže. Usiluje o uvolňování starých traumat, zvyků a nevědomých obranných postojů a o osvobození naší životní energie ve prospěch živosti, potěšení a sebeuskutečnění.

Energetická cesta se snaží o změnu podstaty naší existence, o posun od postoje založeného na strachu a nevědomí k odpovědnému výběru a schopnosti vyjádřit sebe sama skrze naše srdce, naše pohlaví a naši duši. Zahrnuje analýzu našeho vlastního charakteru a vzorců chování, které respektujeme jako nutnost k přežití, a porozumění biografických příčin naší strnulosti a omezení a strategií léčení traumat a strachů. Jde jí rovněž o nalezení svobody vyjádření a tvořivosti jako autonomní lidské bytosti.

V rámci bioenergetiky a bioenergetických cvičení si osvojíte schopnost poznat energii a charakter sebe i ostatních i to, jak tuto energii podpořit. Zároveň se naučíte porozumět energetickým pohybům jako např. kontrakce a expanze, penetrace a obejmutí, hustota a rozptýlení. Bioenergetický výcvik je jako takový nedocenitelný nejen pro jednotlivce na cestě vlastního seberozvoje, ale i jako profesionální zdroj pro ty, kteří se zabývají prací s energiemi ostatních lidí.

Nejbližší akce - Bioenergetika:

Rok 2023:

VELKÁ BRITÁNIE Novinka!

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (1. blok)

07.09.-10.09.2023 Roční výcvik I
VELKÁ BRITÁNIE

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (2. blok)

02.11.-05.11.2023 pokračování

Rok 2024:

VELKÁ BRITÁNIE

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (3. blok)

08.02.-11.02.2024 pokračování
VELKÁ BRITÁNIE

BIOENERGETIKA s Jonem G a Elarou- Začátek ročního výcviku (4. blok)

09.05.-12.05.2024 pokračování