Pokyny k platbě - výcviky

Platba kurzovného

Pro rezervaci vašeho místa je potřeba dle pokynů k platbě zaplatit zálohu na kurzovné ve stanovené výši.
Dokud tuto zálohu neobdržíme, nelze vaši účast na výcviku garantovat. Obdržení zálohy na náš účet vám potvrdíme emailem.
 
Záloha u nás zůstává do začátku posledního bloku výcviku. Každý blok se pak platí zvlášť v plné výši v hotovosti na místě. Při posledním bloku vám bude odečtena zaplacená záloha a doplácíte pouze zbytek kurzovného.
 
Pokud výcvik přerušíte, záloha je nevratná a stává se smluvní pokutou, resp. v závislosti na vašich důvodech přerušení rozhodneme, zda Vám ji umožníme přesunout na další ročník výcviku.
 

Storno

Pokud chcete zrušit svou účast 3 měsíce před začátkem kurzu, vrátíme vám zálohu po odečtení 500 Kč administrativního poplatku. Pokud chcete svou účast zrušit v době 3 – 1 měsíce před začátkem kurzu, storno poplatek je 75% zálohy. Pokud chcete zrušit svou účast v době kratší než 1 měsíc před začátkem kurzu, storno poplatek je 100% zálohy.
 
Pokud přerušíte výcvik, záloha je nevratná a stává se smluvní pokutou, resp. v závislosti na vašich důvodech přerušení rozhodneme, zda Vám ji umožníme přesunout na další ročník výcviku.