Co je cesta tantry?

Slovo tantra pochází z Indie a Tibetu. Je to věda a umění o tom, jak být živý a je založené na praktikách zkoumajících život skrze jeho vědomé prožívání. Toto praktické zkoumání zahrnuje odpovědi na následující otázky: 

 • Co znamená být mužem? Co to znamená být ženou? Jak se mohou ženy a muži skutečně potkat?
 • Jaká je hloubka lásky? Jaké jsou výšiny sexu?
 • Jak vytvořit naplňující vztah bez strachu z odmítnutí a zůstat přitom věrný sám sobě?
 • Co je to bůh/duch?
 • Co je smrt a jak může být smysluplná?
 • Touha, vášeň, potěšení – jsou sobecké nebo mohou být duchovní?
 • Jak být připoután – oddán, jak pečovat, být vášnivý – a zároveň nepřipoután, bez ega, klidný, a důvěřující?
 • Jaký je smysl života?
 • Jaký vztah mezi tělem, myslí a duchem je nejblahodárnější?
 • Co je podstatou prožitku a vnímání? Jaký je vztah mezi vnímajícím a tím, kdo je vnímán?
 • Jak se liší vědomí od myšlení?
 • Jak od sebe odliším pravdu a iluzi?
 • Jak se cítit živější, jak se stát charizmatičtější(m) a přitažlivější(m) pro ostatní?
 • Jak si vytvořit realitu, která nás bude naplňovat?

V zásadě se jedná o všechny podstatné otázky života.  

Tantra má na všechny tyto otázky odpověď; má i mnohá vysvětlení pro to, jak funguje život; vysvětlení, která jsou založena na pochopení energie. Toto pochopení není zatím součástí naší mechanistické kultury, avšak jeho porozumění nám umožní se vzájemně nechat ovlivňovat a působit na mnohé aspekty našeho života: na vztahy, lásku, sexualitu, osud.

A především, tantra nepředepisuje žádné odpovědi; na rozdíl od náboženství nám neříká, co si máme myslet a čemu máme věřit. Dává nám struktury a mapy, díky kterým můžeme tato témata experimentálně a osobně prozkoumat a dojít tak na základě našich zkušeností k vlastním závěrům. V tantře se za jedinou autoritu považuje vaše vlastní srdce, váš vlastní pocit z toho, co je pro vás správné a co potřebuje následovat váš duch.

Jestliže vás tyto naléhavé životní otázky zajímají, jestliže si chcete najít své vlastní odpovědi - aniž by vám je dávala nějaká vyšší autorita, jestliže chcete trávit čas s lidmi, kteří chtějí prozkoumat, jaký je smysl života a jak fungují vztahy, tak pak je tantra pro vás to pravé. Pokrývá oblasti, které škola neměla odvahu vyučovat!

Tantra je pro svobodomyslné, pro rebely, pro nekonformisty;
Pro ty, kteří hledají alternativy;
Pro milence a pro milence života;
Pro ty, kteří hledají pravdu;
Pro ty, kteří hledají vzrušení, pro ty, kteří hledají klid;
Pro ty, kteří hledají význam, pochopení existence;
Pro ty, kteří hledají potěšení a rozkoš;
Pro ty, kteří hledají sami sebe;
Pro ty, kteří hledají boha;

John Hawken
(překlad Rebeka Hasselbarthová)