Láska zvaná tantrická

John Hawken z Velké Británie vede v naší republice už několik let kurzy tantry a šamanismu. Před více než rokem zprovoznil vlastní centrum v jihočeském Černívsku nedaleko Blatné, kde se mu podařilo zrekonstruovat starobylý mlýn. Tantra je v západní společnosti bohužel stále vnímána především pro své sexuální aspekty, přestože ve skutečnosti cílem nejsou. Jsou „pouze“ mocným prostředkem k dosažení vyššího vědomí.

John Hawken při své práci využívá jak moderních psychoterapeutických postupů, tak i prvků z tradičních systémů, jako je šamanismus a tantra. V minulých letech vyučoval  a stále vyučuje  ve Velké Británii, Rakousku , Polsku, Německu i Španělsku.

 „Jádro filozofie tantry spočívá v tom, že se člověk odevzdává plynutí života, a  praxe tantry mu přitom otevírá dveře. Člověk se ocitá na lodičce na řece svého života, kdy žije svůj život, a zároveň ví, že život žije jeho. To je to, co hledáme. Důležité je dovolit, aby se vítr opřel do našich plachet, což v metafoře znamená odevzdat se přirozeným energiím a živlům a řídit svou loďku spolu s nimi. Když kormidlo pustíme, nastane chaos, proto je důležitá koordinace a rovnováha. Smyslem tantry je existující dualitu mezi ovládáním a odevzdáním překonat,“ říká John Hawken.

Podle něj se však ze strachu stále držíme toho, s čím jsme obeznámeni, i když je to již jen polofunkční. Vkročení do neznáma nám nahání hrůzu, protože máme iluzi, že věci jsou pevné a neměnné, i když takové nejsou, a změna je to jediné, co je konstantní. Každý však musí mít předem jasno, protože jakmile dá povolení ke změnám a plynutí, nejde to už zastavit. Terapeut připomíná, že připravenost na pozitivní změny souvisí se vztahem k sobě sama. V momentě, kdy změna přichází, je třeba najít v sobě ticho a důvěru.

„Tantra říká: hledej štěstí teď a tady na Zemi. Když to budeš dělat vědomě, stvoříš nebe na zemi a dualita bude transformována. A právě v této době je rozhodnutí, kterou cestou se vydáme, velice důležité, protože v našich životech skutečně může dojít k velkým změnám.

Dávné tantrické spisy jsou především učebnicemi duchovní praxe. Některé texty se však zabývají výlučně mystickou erotikou a právě díky nim je tento systém na Západě často vnímán mylně a zkresleně.

Tantra neznamená požitkářství – jez, pij a sexuj co nejvíce, ale znamená to, uvědomuj si, co je skutečným zdrojem blaženosti, a odděl od sebe to, co ti přináší potěšení je jen na velmi krátkou dobu, jako například hamburger od Mc Donalda, a co je zdrojem trvalejšího štěstí. Hamburger je minuta potěšení a potom člověka dostane realita nabytých kalorií. Když si to uvědomíme, jsme přiváděni do kontaktu s duchovní realitou a o tu jde především. Vnímáš, co se ti život snaží říct, a hledáš svůj posvátný sen čili úkol, pro který ses narodil. Jeden ze způsobů, jak se k němu přiblížit, je následovat své potěšení, protože je zdrojem radosti. Je to tedy naprostý opak křesťanství, židovství i islámu, které říkají: ´Teď trp a odměna bude až po smrti. A čím víc trpíš, tím lépe.´

Ve filozofii tantry vnímáme utrpení jen jako něco, co nás má kopnout do zadku a připomenout, proč tu jsme. Učí, že čím víc se sladíme se svým posvátným snem, tím jsme šťastnější a život nás pak více podporuje a všeho nám přináší více. Tantra říká, že jsme božští, a víme všechno, jenom si potřebujeme důvěřovat. To, co máme naučené, jak jsme hloupí a zlí, musíme zapomenout. Byli jsme vychováni v tom, že se stále musíme kontrolovat, ale to je třeba pustit. Když necháme projevit své božské já, budeme vždy dělat jen to, co je správné pro všechny. Jinak to ani není možné. Nepotřebujeme tedy žádnou morálku, pravidla ani zákazy, pouze vědomí. V tantře je důležitá otázka, kým můžeme být a jaký je náš potenciál. Pak už není na čem lpět a čeho se držet. To, co nás do té doby omezuje, nazýváme v tantře připoutanostmi.“

 

Šiva a Šakti

Člověk je víc než omezené fyzické já a je součástí něčeho většího. To je první krok k Bohu, kdy staneme na cestě k osvícení. Mezi lidmi pak nevnímáme žádný rozdíl a to je vlastně také to, po čem člověk touží při orgasmu. Nevědomě hledá okamžiky, kdy se může stát součástí něčeho většího, a to je právě chvíle splynutí dvou lidských těl.

Sexuální energie je základní tvořivá síla vesmíru a je zdrojem naší podstaty. Všichni jsme výsledkem tance mezi sexuální energií ženy a muže – na materiální úrovni našich rodičů – a na magické úrovni mezi ženským principem šakti (energie) a mužským principem šivy (vědomí). Šiva a šakti jsou prototypy muže a ženy. Z magického hlediska je sex kosmickým spojením opačných polarit, při němž se uvolňuje počáteční energie, z níž bylo stvořeno naprosto vše.

„Slovo tantra znamená tkanina či osnova, což souvisí s přítomností dvou kosmických principů, mužského a ženského, které na sebe neustále působí a také společně tvoří. Postoj k sexualitě je v naší kultuře založený na napětí a tantra nás učí, abychom se uvolnili. Pak se objeví nevinnost, která je jedním z nejvyšších cílů. Proto také na seminářích učím, jak sexuální energii rozvádět do celého těla tj. vést ji z první a druhé čakry přes třetí čakru do srdce a poté ji spojit s třetím okem a použít k dosažení změněného stavu vědomí. Pak dochází k nejvyššímu orgasmu, který již není vázán na fyzické tělo. Pracuje se zde s energií, a naším cílem je se jí úplně otevřít. Pokud se nám to podaří  je možné zažít nejvyšší rozměr milování, kdy se partneři setkají jako Bůh a Bohyně,“ říká John Hawken.

Tantra je cesta sebeobjevování, sebepřijetí a sebelásky a léčí oddělení mezi srdcem, duchem a sexualitou. Přináší poznání, že při milování nejde ani tak o setkání dvou těl jako spíš dvou energií, srdcí a duší.

 

Sexuální magie

Vzrušení je energie, s níž se dá dále pracovat, ale důležité je, aby zůstala zcela čistá. Právě poznání, že sexuální energie je velmi silná, vedlo k vytvoření magických sexuálních praktik. Jejich kořeny jsou velmi dávné, v moderní době jsou však spjaty především se jménem A. Crowleyho. „Sexuální akt je nejlepším a nejpřirozenějším způsobem k vytvoření síly, Crowley byl však až příliš fixovaný na genitální orgasmus. S vybuzenou sexuální energií lze pracovat i jinak,“ tvrdí John Hawken a právě to je také náplní každoroční alchymické tantricko-šamanské oslavy na sklonku kalendářního roku, kterou v centru v Černívsku pořádá. Sexuální magie se zabývá tím, jak navýšit energii a přivést ji do horních čaker, k čemuž se mimo jiné používají také svaly pánevního dna –  naše základní životní energie je uložena právě tam.

„Pomocí sexuálního vzrušení vybudujeme silné energetické tělo, které se rozprostírá kolem těla fyzického. Tím se dostaneme do kontaktu s mocnými energiemi a právě v té chvíli je dobré se zeptat, jak můžu do svého života přitáhnout štěstí a zkušenosti, které budou ještě více podporovat moji cestu. Na sklonku roku, kdy většina z nás bilancuje, to je vhodné obzvlášť. Je dobré zaměřit se na to, co ve svém životě chceme tak zvaně pustit, a zároveň na to, co chceme vytvořit nové – to je nejlepší způsob, jak zůstat v proudu své řeky a udržet směr.

Sexuální energii lze použít k vytvoření zcela konkrétní reality, ale také k práci na sobě samých. Manifestovat lze jakékoliv přání, do nějž vložíme svou energii. Může jít i o čistě duchovní záměr, ale pak je dobré přesně vědět, co se při vnitřní změně odehraje v našem životě, čili jaká se objeví „zrcadla“. Vždy je třeba úroveň konkrétnosti a netřeba připomínat, že musí jít o záměr, který přináší dobro pro všechny zúčastněné. To nejdůležitější na sexuální magii je, že funguje. Když se v momentě energetického orgasmu koncentrujeme na svoje přání a symbol, jenž je vyjadřuje, přivede nás to blíž k našemu posvátnému snu, štěstí i zdraví. Poznáme vědomé používání kreativní síly naší sexuality, ale také dáme směr naší budoucnosti.“   

Věra Keilová