Dark Eros - Temný Eros 1

Tantra je tradičně cestou porušování tabu ve jménu osobní svobody. Akt překročení hranic prolomí bariéru strachu a studu a moment osvobození vytvoří náboj energie, na kterém se můžeme vznést k výšinám potěšení a extatickým zážitkům. Také to v nás posílí pocit nezávislosti na společenských normách, náš smysl pro individualitu.

Jak pocit viny tak stud jsou perverzní formy sexuálního vzrušení, vzrušení, které ztratilo svou nevinnost a otočilo se proti nám sebedestrukcí, a s podivem to naše společnost shledává přijatelnějším než pozitivní potěšení z živosti a bytí ve smyslném těle.

Během tohoto workshopu projdeme procesem transformace: viny do pocitu nevinnosti, studu do potěšení, trestu do sebepotvrzení, a dovolíme erotické energii, aby tělo očistila katarzí, což v nás zanechá stav uvolnění, klidu a návratu domů.

Budeme si uvědomovat zakázanost sexuality v naší kultuře a z toho pramenící napětí v našich tělech, i když ve své osobní filozofii přijímáme cestu spirituální sexuality. Použijeme Temný Eros, vědomé vzrušení pramenící z překročení hranic, abychom prošli a vyléčili napětí, které vytváří toto dvojsmyslné a problematické vzrušení. Tím, jak hledáme potěšení z napětí, ale zároveň jdeme dál a transformujeme ho do potěšení z expanze a uvolnění, stáváme se rebely, sabotujeme morální systém a můžeme se vysvobodit ze společenských omezení, která nás udržují malými a limitují naše sexuální potěšení. Klíčem je těšit se z této cesty, aniž bychom zůstali připoutání k temnému potešení, uvízli v síti morálky nebo spadli do závislosti.

DARK EROS 1

  • Léčení svých osobních příběhů viny a obviňování.  
  • Vstupování do a přehrávání různých rolí z minulosti i současnosti, abychom si zvědomili své vlastní mocenské hry, použití Dark Erosu k tomu, abychom je prožili otevřeně a vědomě.
  • Půjdeme hlouběji do míst, kde je vztek a vina zadržována v našich tělech a budeme uvolňovat tato napětí. To v sobě zahrnuje léčení a transformaci jakéhokoli násilí, které jste mohli zažívat ve svém dětství, jako může být fyzické zneužívání nebo znásilnění nebo pouze pobyt v energetickém poli násilných nebo cholerických rodičů a strach z nekontrolovaných výbuchů neospravedlněného vzteku nebo obvinění, která jsou vtištěna do paměti vašeho těla.
  • Transformace strachu do vzrušení prostřednictvím jednoduchého svazování a prociťování vlastní zranitelnosti
  • Vstupování do a prožívání rolí dominantního/submisivního archetypu, prozkoumávání našich rozdílných odpovědí na moc a sílu
  • Léčení a potěšení rozety