Šamanský výcvik

 V České republice jedinečná, systematická prezentace šamanské filozofie, praktik a rituálů založených na učení Společnosti spletených vlasů (Twisted Hairs Society). Tato učení byla vytvořena splétáním několika šamanských tradic domorodých amerických Indiánů a keltských kmenů.

Během tohoto výcviku se můžete naučit

 • jak nebýt obětí života, událostí, osudu
 • jak nezneužívat přírodu nebo ostatní,

ale

 

 • jak ko-existovat, vzájemně se prolínat a spoluvytvářet,
 • jak porozumět naší propojenosti se čtyřmi královstvími Matky Země – královstvím minerálů, rostlin, zvířat a obzvláště lidí, dále pak s našimi předky a se světem ducha,
 • stejně jako porozumět zákonům života - zákonům posvátným, přirozeným, magickým a karmickým,
 • porozumět událostem v rámci příčiny a následků na energetické úrovni,
 • jak převzít zodpovědnost za nás samé, jak stát uprostřed našeho kruhu a ovlivňovat náš život

ne našimi hlavami,

ne našimi emocemi,

ne z místa naší moci,

ale určovat naším duchem.

Během výcviku budeme do hloubky poznávat, na rovině praktické i intelektuální, medicinsky kruh. Učení medicínského kruhu nám umožňuje v životě růst v mnoha oblastech:

 • z často dětského vnímání světa růst do dospělosti a jasného vnímámí reality skrze mysl i srdce
 • nalézt rovnováhu mezi svou ženskou a mužskou polaritou
 • tančit energii svého života směrem ke svému posvátnému snu,
 • osvobození se, propuštění a vyčištění na linii předků a karmy, tak aby nám v cestě nestály nevědomé vzorce z minulosti
 • abychom místo pocitu nadvlády či bezmoci zažívali pocit sounáležitosti a harmonie s naším světem

Šamanský výcvik pokrývá tato témata: (výběr)

 • Původy nauk
 • Co je to medicína
 • Co je to medicínský kruh
 • Nekonečný kruh Hvězdné Panny
 • Vytváření rituálu ( přivolání sil, 4 elementy a 4 směry, počítání do dvaceti)
 • Léčivé rituály ( skenování a čtení energetického těla vedoucí k úplnému šamanskému léčivému kruhu v Nekonečném kruhu Hvězdné Panny, světlé a tmavé šípy/ vyrovnávání štítů, sweatlodge a další očistné rituály)
 • Energetické tělo(učení kvetoucího stromu, 20 čaker ,  lidské štíty, body vnímání reality, 10 očí a 5 uší)
 • Nauky Ohňové medicíny týkající se sexuality ( kola lidských vztahů, kruh masek milenců )
 • Budování a vyrovnávání naší energie  (psychická ochrana,  orende a larien: budování energie a otvírání našich nadpřirozených schopností)
 • Posvátný tanec vyrovnávání a propojení Tislogi
 • Kiva tanec
 • Šamanské cestování a znovunalézání ztracených částí duše
 • Bubnování a posvátné písně

 

 

 

Nejbližší akce šamanismu:

MEDICÍNSKÁ CESTA s Jitkou - Šamanský výcvik (3. blok)

14.06.-18.06.2023 pokračování

MEDICÍNSKÁ CESTA s Jitkou - Šamanský výcvik (4. blok)

26.07.-30.07.2023 pokračování