Medicínská stezka - více o kurzu

  • Během tohoto výcviku se můžete dále naučit:
  • nebýt obětí života, událostí, osudu
  • nezneužívat přírodu nebo ostatní
  • ko-existovat, vzájemně se prolínat a spoluvytvářet
  • porozumět naší propojenosti se čtyřmi královstvími Matky Země - královstvím minerálů, rostlin, zvířat a obzvláště lidí
  • pochopit naši propojenost s našimi předky a se světem ducha
  • porozumět zákonům života - zákonům posvátným, přirozeným, magickým a karmickým
  • porozumět událostem v rámci příčiny a následku na energetické úrovni
  • převzít zodpovědnost za sebe sama
  • stát uprostřed svého kruhu a ovlivňovat svůj vlastní život ne hlavou, našimi emocemi nebo z místa naší moci, ale určovat si ho svým duchem

Šamanský výcvik Medicínksá cesta pokrývá tato témata:
Původy nauk
Co je to medicína
Co je to medicínsky kruh
Nekonečný kruh Hvězdné Panny
Vytváření rituálu: přivolání sil, 4 elementy a 4 směry, počítání do dvaceti

V průběhu výcviku proběhnou následující rituály:
LÉČIVÉ RITUÁLY - skenování a čtení energetického těla vedoucí k úplnému šamanskému léčivému kruhu v Nekonečném kruhu Hvězdné Panny, světlé a tmavé šípy/vyrovnávání štítů další očistné rituály
RITUÁL SWEATLODGE - POTNÍ CHÝŠE
RITUÁL HLEDÁNÍ VIZE - VISION QUEST  
 
Nauky vztahující se k energetickému tělu
      Učení kvetoucího stromu, 20 čaker, lidské štíty, body vnímání reality, 10 očí a 5 uší
 
Nauky Ohňové medicíny týkající se sexuality
      Kola lidských vztahů, kruh masek milenců
 
Nauky týkající se našeho životního potenciálu
      Kruh lišek, kruh tyranů, poradní kruh, kruh lidského chybování
 
Budování a vyrovnávání naší energie
      Psychická ochrana, opouštění pocitů vlastní důležitosti a vymazávání osobní historie posvátné učení 7 šípů, orende a larien: budování energie a otvírání našich nadpřirozených schopností.
 
Kiva tanec
Posvátný tanec vyrovnávání a propojení Tislogi
Šamanské cestování a znovunalézání ztracených částí duše
Kontakt s učiteli z říše zvířat a rostlin
Bubnování a posvátné písně