Stupně Cesty energie

Pokud se rozhodnete seznámit se s bioenergetikou v pojetí Johna Hawkena, doporučuje se zúčastnit jedhoho z úvodních večerů bioenergetiky. Na tomto úvodním večeru vám představíme základy bioenergetické práce s tělem – jak na úrovni teoretické (práce a přístup zejména Wilhelma Reicha a Alexandra Lowena), tak na úrovní praktické, sebeprožitkové prostřednictvím jednoduchých cvičení.

Hlouběji se můžete seznámit s bioenergetikou a pocítit její účinky na svém těle i psychice prostřednictvím několikadenního úvodního kurzu bioenergetiky.

Pro ty, kteří mají zájem o hluboký sebezkušenostní proces je zde roční Bioenergetický výcvik. Během výcviku projdete procesem uvědomění si svalových napětí v našem tělem, přijetí a pochopení svého charakteru a postupným uvolňování vtisků z minulosti, což vede k nalezení a osvobození naší pravé energetické přirozenosti.

Nejbližší akce - Bioenergetika: