Úvodní večer bioenergetiky

Bioenergetika je sebezkušenostní proces, v rámci kterého si uvědomujeme svalová napětí v našem tělem. Tato napětí vytvářejí náš charakter, vytvářejí tu osobu, kterou se stáváme pod vlivem výchovy a společnosti.  Vznikají na základě energií formujících prožitků z minulosti, které se vtiskly do našeho těla. Tím, že si uvědomujeme napětí v našich svalech, energetický náboj nebo energetickou prázdnotu v našich tkáních, můžeme uvolnit tyto vtisky, spolu s doprovodnými emocemi a energetickým nábojem.

Na tomto úvodním večeru vám představíme základy bioenergetické práce s tělem – jak na úrovni teoretické (práce a přístup zejména Wilhelma Reicha a Alexandra Lowena), tak na úrovní praktické, sebeprožitkové.  Prostřednictvím jednoduchých cvičení a za pomoci dechu budete mít možnost naladit se na své tělo a začít vnímat jeho energetické procesy – kde je plynutí energie,  kde stažení, stres, uvolnění, atd.

S sebou: volné oblečení.

 

Nejbližší akce - Bioenergetika:

Rok 2019:

Poslední místa

BIOENERGETIKA - Výcvik (1. blok)

08.05.-12.05.2019 Roční výcvik

BIOENERGETIKA - Výcvik (2. blok)

17.07.-21.07.2019 pokračování

Bioenergetika - Vídeň - V němčine!

20.09.2019 Úvodní večer 0 I

BIOENERGETIKA - Výcvik (3. blok)

25.09.-29.09.2019 pokračování

BIOENERGETIKA - Výcvik (4. blok)

27.11.-01.12.2019 pokračování

Rok 2021:

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Výcvik (1. blok)

17.02.-21.02.2021 Roční výcvik