Cesta energie - bioenergetika

To, jak ztělesňujeme a vyjadřujeme naši energii, zviditelňuje naši psyché a naše životní vzorce, kterými reagujeme na svět. V našich tělech zadržujeme energii, kterou jsme se neodvážili vyjádřit jako zranitelné děti. Projevuje se jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tuto pevnou formu vyjádření a obrany nazýváme našim charakterem. Je to naše sociální, přizpůsobené já, naše bloky a potlačení přirozeného toku naší životní energie, naší divokosti, včetně naší obrovské sexuality a tvořivosti.

Cesta energie - psychoterapeutická práce s tělem - je inspirovaná prací Wilhelma Reicha a terapií, kterou vyvinuli jeho studenti v rámci několika směrů -  jako je např. Bioenergetika, biodynamická psychologie a masáže. Usiluje o uvolňování starých traumat, zvyků a nevědomých obranných postojů a o osvobození naší životní energie ve prospěch živosti, potěšení a sebeuskutečnění.

Energetická cesta se snaží o změnu podstaty naší existence, o posun od postoje založeného na strachu a nevědomí k odpovědnému výběru a schopnosti vyjádřit sebe sama skrze naše srdce, naše pohlaví a naši duši. Zahrnuje analýzu našeho vlastního charakteru a vzorců chování, které respektujeme jako nutnost k přežití, a porozumění biografických příčin naší strnulosti a omezení a strategií léčení traumat a strachů. Jde jí rovněž o nalezení svobody vyjádření a tvořivosti jako autonomní lidské bytosti.

V rámci bioenergetiky a bioenergetických cvičení si osvojíte schopnost poznat energii a charakter sebe i ostatních i to, jak tuto energii podpořit. Zároveň se naučíte porozumět energetickým pohybům jako např. kontrakce a expanze, penetrace a obejmutí, hustota a rozptýlení. Bioenergetický výcvik je jako takový nedocenitelný nejen pro jednotlivce na cestě vlastního seberozvoje, ale i jako profesionální zdroj pro ty, kteří se zabývají prací s energiemi ostatních lidí.

Nejbližší akce - Bioenergetika:

Rok 2021:

Novinka!

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Začátek ročního výcviku (1. blok)

03.11.-07.11.2021 Roční výcvik I

Rok 2022:

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Roční výcvik (2. blok)

23.02.-27.02.2022 pokračování

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Roční výcvik (3. blok)

04.05.-08.05.2022 pokračování

BIOENERGETIKA s Jonem G a Sheelou - Roční výcvik (4. blok) - bude potvrzeno

07.09.-11.09.2022 pokračování