Tantrická cesta - kurzy tantry

Tantra je cesta pro každého, kdo se chce více otevřít životu a kdo má zájem o rozvoj vlastní osobnosti v oblasti energie, vědomí, tvořivosti a sexuality. Tantrická cesta léčí oddělenost mezi srdcem, duchem a pohlavím a umožňuje znovu pocítit posvátnost v našem nitru.

John Hawken se zabývá učením tantry v Evropě už více než 20 let. Po svém zaučení u uznávané tantrické učitelky Margo Anand vytvořil svůj vlastní přístup k tantře. Pracuje s jednotou, kterou pocítíme, když si uvědomíme a prožijeme sebe sama jako bytost, která vedle svého fyzického těla, má i tělo energetické. V jeho pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti.

Energie lásky, sexuálního vzrušení a potěšení nás posilují v procesu osvobození naší energie. Je to cesta, která nás učí přímému vnímání našeho energetického těla, což umožňuje např. prožívat prohloubené orgasmy.

Tantra učí, že realita vzniká skrze jednotu energie a vědomí i skrze jednotu božského ženského principu shakti a božského mužského principu shiva. Spojení energie a vědomí v našich srdcích, pohlaví a duších vytváří magickou sílu, kterou můžeme využít k pozvání sebe sama do kreativní, láskyplné a blažené reality.

Johnův strukturovaný a inteligentní přístup k tantře nám dává možnost využít ji jako praktický nástroj k transformaci našich životů, abychom mohli následovát hlas svého srdce a vykročit na cestu naší duše.

Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie. Pokud máte zájem o zasvěcení do tantrického prožitku prostřednictvím tantrické masáže, vydejte se Cestou doteku.

Tantrické kurzy:

LOVEMAKING - Tantrický výcvik pro páry (2. blok)

28.03.-02.04.2017 pokračování I

TANTRA - Víkendová ochutnávka

07.04.-09.04.2017 Úvodní kurz 0

TANTRA - Víkendová ochutnávka

02.06.-04.06.2017 Úvodní kurz 0
Poslední místa

POSVÁTNÉ TĚLO - VÁŠNIVÝ DUCH 3/4. Pouze v německém jazyce!

05.06.-11.06.2017 pokračování I

LOVEMAKING - Tantrický výcvik pro páry (3. blok)

13.06.-18.06.2017 pokračování I

POSVÁTNÉ TĚLO - VÁŠNIVÝ DUCH 16/4

31.07.-06.08.2017 pokračování I

POSVÁTNÉ TĚLO - VÁŠNIVÝ DUCH 17/1 - začátek výcviku

14.08.-20.08.2017 Roční výcvik I

TANTRA - Víkendová ochutnávka - POUZE V NĚMČINĚ

13.10.-15.10.2017 Úvodní kurz 0

Pokročilý tantrický výcvik 2017/1

18.10.-22.10.2017 Vícedenní kurz II

TANTRA - Oslava spojení (víkend pro páry)

03.11.-05.11.2017 Víkendový kurz I

POSVÁTNÉ TĚLO - VÁŠNIVÝ DUCH 17/2

06.11.-12.11.2017 pokračování I

LOVEMAKING - Tantrický výcvik pro páry (1. blok)

28.11.-03.12.2017 Roční výcvik I